T’oferim assessorament i gestió comptable per la teva empresa o negoci, conforme la normativa vigent a cada moment i en funció de les teves necessitats financeres i econòmiques.

Una comptabilitat clara i transparent és essencial per a una empresa. Per aquest motiu, el nostre equip de professionals s’encarrega d’assessorar-te i de confeccionar la teva comptabilitat, a partir d’una detallada anàlisi de les teves factures, extractes bancaris i tota la documentació essencial.

Mantenim una atenció personalitzada per poder donar solució a qualsevol tipus de problemàtica que pugui plantejar-se.

Serveis d’Assessorament Comptable:

  • Confecció de llibres comptables i la seva presentació en el Registre Mercantil.
  • Disseny de plans de comptabilitat
  • Comptabilitat analítica, de costos i pressupostària
  • Planificació del tancament de l’exercici comptable i fiscal i càlcul dels impostos
  • Realització de la comptabilitat de l’exercici.
  • Assessorament de l’evolució comptable.
  • Anàlisi del balanç.
  • Realització del compte de resultats anual.
  • Confecció el model oficial 347 per a clients i proveïdors.
  • Tancament anual comptable per a confecció de l’impost de societats.