A Adase ens encarreguem de donar resposta a tots els assumptes en matèria laboral que et sorgeixin, tant en l’àmbit empresarial com particular.

T’ajudem a realitzar tots els tràmits necessaris en l’àmbit laboral, complint amb les obligacions legals i adaptant-nos a les teves necessitats i objectius.

Gestionem i confeccionem tota classe d’impresos relacionats amb aquesta àrea i, a més a més, t’oferim un complet servei d’assessorament, donant solució a totes les necessites que sorgeixin en l’àmbit laboral.

Serveis d’Assessorament Laboral:

 • Seguretat Social d’Empreses.
 • Confecció de nòmines, pagues extres, liquidacions i quitances (Règim general, Autònoms, Especials, etc.).
 • Afiliació: Altes i baixes en la Seguretat Social.
 • Confecció de Contractes de Treball.
 • Realització d’Expedients de Pensions (Jubilacions, Viduïtat, Malaltia, etc.).
 • Confecció d’Assegurances Socials, TC1 i TC2.
 • Declaracions d’IRPF mensual o trimestral i resum anual.
 • Tramitació d’expedients de reconeixement de qualsevol mena d’incapacitat laboral, sigui temporal o permanent.
 • Sol·licitud de reconeixement de la situació de Dependència
 • Estrangeria: gestió de permisos de treball i residència, visats de negocis, sol·licitud d’estança per estudis, sol·licitud de pròrroga d’estança, etc.
 • Treballadores de la llar: altes, contractes, confecció de nòmines i assegurances socials, etc.
 • Gestions relacions amb l’àmbit de Prevenció de Riscos Laborals i Vigilància de la Salut.

 

I qualsevol altra gestió de caràcter laboral i de la Seguretat Social que requereixis.