Els nostres experts t’assessoren i gestionen totes les teves obligacions fiscals, tant particulars com empresarials, de forma personalitzada per a optimitzar la teva situació i aconseguir els millors avantatges fiscals i tributaris.

Resolem tots els teus dubtes i t’ajudem a realitzar tots els tràmits pertinents, adaptant-nos a les teves necessitats. Ens encarreguem de complir amb les teves obligacions amb l’agència Tributària, la Seguretat Social i altres organismes oficials.

A Adase treballem amb la resta d’àmbits, en particular amb l’àrea comptable, per oferir-te solucions professionals, eficaces i adaptades a tu.

Els nostres serveis d’assessoria fiscal van dirigits tant a empreses, autònoms o particulars.

 

Serveis d’Assessorament Fiscal:

 • Presentació d’impostos a partir de dades comptables: IRPF, IVA i Societats.
 • Càlcul, revisió, liquidació i tramitació de declaracions tributàries, tant d’imposició directa com indirecta, de caràcter mensual, trimestral o anual que hagi de formalitzar l’empresa.
 • Planificació fiscal
 • Declaració de Renda i Patrimoni de Particulars i Autònoms.
 • Atenció a consultes de caràcter fiscal.
 • Elaboració i presentació de recursos tributaris davant de l’Agència Tributària
 • Planificació fiscal per a empreses i particulars, controlant el tema de deduccions i bonificacions a Hisenda i així optimitzar recursos a mig i llarg termini.
 • Successions i donacions
 • Transmissions patrimonials
 • Plusvàlues ajuntament
 • CIF
 • Cens

Revisió i auditoria fiscal per a operacions de compravenda.